Kontakt

Kontakt:


    Daniela Dulgerová
    IČO : 47564172
    DIČ: 1040969391
    číslo účtu VÚB: SK83 0200 0000 0032 1082 7851
    J. Straku 12
    96901 Banská Štiavnica
    tel.: 0908553595
    email : info@kraslicedaniela.sk
    zapísaná v ŽR vedenom na Okresnom úrade Žiar nad Hronom,
    číslo živnostenského registra: 680-18237 


Orgán vykonávajúci dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 97401 Banská Bystrica. Tel.:048/4124969, email:bb@soi.sk.